Management financiar

Management financiar

Fișiere atașate

Ordin pentru aprobarea depunerii cererilor de rambursare de catre CNADNR SA in cadrul proiectului major Reabilitare DN 1H Zalau Rastoci km 75+446 – km 128+823.pdf Download
Ordinul nr.1668 din 16.12.2014 privind aprobarea depunerii cererilor de rambursare de către CNADNR SA în cadrul proiectului „Modernizare DN 73 Pitești – Câmpulung – Brașov km 13+800 – km 42+850; km 54+050 – km 128+250”.pdf Download
Ordinul nr 1490 din 04.12.2013 privind aprobarea depunerii cererilor de rambursare de catre CNADNR SA în cadrul proiectului Reabilitare DN 66 Rovinari Petrosani km 48+900 – km 126+000..pdf Download
Ordinul nr.1674 din 18.12.2014 de modificare a Ordinului nr. 1438 din 20.11.2013 privind aprobarea depunerii cererilor de rambursare de catre METROREX SA in cadrul proiectului Linia de Metrou Magistrala 5: sectiunea Raul Doamnei – Eroilor (PS Opera) inclusiv Valea Ialomitei.pdf Download
Ordinul nr. 2734/30.09.15 de modificare a OMT 116/17.02.15 privind aprobarea depunerii de cereri de rambursare pentru proiectul major "Reabilitare DN 14 Sibiu Medias Sighisoara, km 3+500 – 51+100 si km 57+500 – 89+400".pdf Download
Ordinul nr. 516 din 15.04.2016 de modificare a OMT nr. 1674/18.12.2014 privind depunerea cererilor de rambursare pentru proiectul major „Linia de Metrou Magistrala 5: Secțiunea Râul Doamnei – Eroilor (PS Operă) inclusiv Valea Ialomiței".pdf Download
O R D I N nr. 819/6.06.2016 pentru aprobarea depunerii cererilor de rambursare de către CNADNR SA în cadrul proiectului major „Reabilitarea DN 1 C Dej - Baia Mare km 61+500- km 147+990”.pdf Download
Ordinul MT 1684 privind aprobarea depunerii cererilor de rambursare de catre METROREX SA in cadrul proiectului Magistrala M4. Racordul 2 Sectiunea Parc Bazilescu (Ps Zarea) – Straulești.pdf Download
Ordinul nr. 1534 din 10.11.2014 privind aprobarea depunerii cererilor de rambursare de catre CNADNR SA pentru proiectul Constructia autostrazii Sebes Turda.pdf Download
Ordin 1513 din 11.12.2013 privind aprobarea depunerii cererilor de rambursare de catre CNADNR SA.pdf Download
Ordin 1516 din 11.12.2013 privind aprobarea depunerii cererilor de rambursare de catre CNADNR SA.pdf Download
Ordinul nr. 1245/07.08.2014 privind aprobarea depunerii cererilor de rambursare de către R.A. Aeroportul Iași.pdf Download
Ordinul nr. 843/05.06.2013 pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului transporturilor și al ministrului economiei și finanțelor 28/75/2008 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile în cadrul operațiunilor finanțate prin Programul operațional sectorial „Transport” (POS-T) 2007 - 2013 Download
HG 218/2012 din 23/03/2012 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă Download
Ordinul MT nr.1268 din data de 11.10.2013 pentru aprobarea Metodologiei de punere in aplicare a dispozitiilor art. 2 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 759 / 2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale Download
Ordinul nr. 1269 din data de 11.10.2013 privind aprobarea depunerii cererilor de rambursare de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România SA în cadrul proiectului major ”Construcţia variantei de ocolire a Municipiului Brașov Tronson I (DN1-DN11), II (DN11-DN13) si III (DN 13-DN1)” Download
Ordinul nr.2548 din 25/08/2009 pentru aprobarea Normelor Metedologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta.pdf Download
O.U.G nr.64 din 03/06/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta.pdf Download
Ordinul ministrului economiei si finantelor nr.3154 din 24 octombrie 2008 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantarii si a cofinantarii alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul national de dezvoltare, In bugetul institutiilor implicate In gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobata cu modificari si c Download
H.G. nr.491 din 14/05/2008 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate In cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale (M.O. nr. 385 din 21.05.2008, Partea I).pdf Download
Ordin MEF nr.911 din 10/08/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantarii si a cofinantarii alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul national de dezvoltare, In bugetul institutiilor implicate In gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 249/2007.pdf Download
Legea nr.249 din 12/07/2007 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantarii si a cofinantarii alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul national de dezvoltare, In bugetul institutiilor implicate In gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta.pdf Download
H.G. nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate In cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale.pdf Download
H.G. nr.1865 din 21/12/2006 pentru modificarea limitelor valorice privind competentele de aprobare a documentatiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi.pdf Download
H.G. nr.1213 din 06/09/2006 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice si private.pdf Download
Legea nr.273 din 29/06/2006 privind finantele publice locale.pdf Download
Legea nr.96 din 21/04/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor – modifica art. 61 din Legea 500/2002.pdf Download
Legea nr.314 din 08/07/2003 pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice.pdf Download
Ordinul ministrului finantelor publice nr.522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, cu modificarile si completarile ulterioare..pdf Download
Legea nr. 500 din 11/07/2002 privind finantele publice.pdf Download
O.G nr.119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.pdf Download

Help Desk

Dedicat pentru întrebări. Vezi FAQ

Spot TV

Sesizări

Trimite-ne o sesizare:

Formular sesizare

Statistici

Vizite totale: 110135

Vizite zi: