Traducerea documentelor RO-EN, EN-RO pentru AM POS-T

Traducerea documentelor RO-EN, EN-RO pentru AM POS-T

Denumirea proiectului:

„Traducerea documentelor RO-EN, EN-RO pentru AM POS-T"

Denumirea beneficiarului:
Ministerul Transporturilor - Direcția Generală Relații Financiare Externe - în calitate de Autoritate de Management

Structura de implementare:
Direcția Proiecte Asistență Tehnică

Valoarea totală a proiectului:
Valoarea totală a proiectului prevăzută în decizia de finanțare a fost de 55.836 lei, din care au fost efectuate plăți în valoare de 26.299,79 lei, contribuţia Uniunii Europene prin Fondul European de Dezvoltare Regională din Programul Operaţional Sectorial Transport 2007-2013 fiind de 18.028,06 lei, restul sumei de 8.271,73 lei reprezentând contribuția de la bugetul de stat.

Obiectivele proiectului:
Obiectivul general:
Obiectivul general al prezentului proiect constă în îmbunătățirea condițiilor pentru desfășurarea corespunzătoare a activității AM POS-T și îmbunatățirea fluxului documentelor dintre AM POS-T, UE și beneficiarii finali ai contractelor. 

Obiectivul specific
Asigurarea serviciilor de traducere în/din limba engleză din/în limba română a unor documente necesare în cadrul pregătirii și/sau derulării proiectelor finanțate prin POS-T.

Perioada de execuţie a proiectului:
Durata contractului a fost de 16 luni, data de început a contractului a fost 30.08.2011 şi data de sfârşit 31.12.2012.
Rezultate obținute în urma implementării 

În perioada 30 august 2011 - 30 noiembrie 2012 au fost traduse și aprobate aproximativ 1.334 pagini în/din limba engleză din/în limba română, reprezentând documente necesare în cadrul pregătirii și/sau derulării proiectelor finanțate prin POS-T.

 

 

Help Desk

Dedicat pentru întrebări. Vezi FAQ

Spot TV

Sesizări

Trimite-ne o sesizare:

Formular sesizare

Statistici

Vizite totale: 110135

Vizite zi: