Sprijin institutional pentru AM POS-T

Sprijin institutional pentru AM POS-T

 

 

Denumirea proiectului:

Sprijin instituţional pentru AM POS-T”


Denumirea beneficiarului:

Ministerul Transporturilor – Direcția Generală Managementul Fondurilor Externe


Valoarea totală a proiectului:

Valoarea totală a contractului este de 949.567,16 lei fără TVA, din care 651.215,99 lei reprezintă cofinanțare de la Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, restul sumei fiind asigurată de la Bugetul de Stat.


Obiectivele proiectului:

Obiectivul general al acestui proiect constă în punerea bazelor optimizării și consolidării AM POS-T în vederea îndeplinirii întocmai a sarcinilor legate de implementarea programului în perioada 2007-2013 și pregătirii programului următor.

Obiectivul specific constă în realizarea unei analize de ansamblu a modului în care AM POS-T își îndeplinește sarcinile de supraveghere a implementării contractelor de servicii și de lucrări aferente proiectelor de dezvoltare a infrastructurii de transport, în scopul optimizării proceselor operaționale, al utilizării eficiente a resurselor existente și al definirii, dacă este cazul, a resurselor și pregătirii profesionale suplimentare necesare.


Perioada de execuție a proiectului:

Perioada de implementare a proiectului a fost martie – noiembrie 2013.

Decizia de finanțare aferentă proiectului a intrat în vigoare la data semnării, respectiv 02.12.2014 și își păstrează valabilitatea 5 ani după expirarea perioadei de implementare a proiectului.

Help Desk

Dedicat pentru întrebări. Vezi FAQ

Spot TV

Sesizări

Trimite-ne o sesizare:

Formular sesizare

Statistici

Vizite totale: 110135

Vizite zi: