Sistem de implementare

Sistem de implementare

În conformitate cu prevederile Secţiunii 5.1 „Management" a Programului Operaţional Sectorial "Transport" (POST) şi în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1083/2006 pentru stabilirea condiţiilor generale pentru Fondul European pentru Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune, Guvernul României a emis Hotărârea nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale

 

 

Autoritatea de Management pentru POST:


Direcția Generală Programe Infrastructura Mare din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, îndeplinește atribuțiile Autorității de Management pentru POST (AM POST), potrivit prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 85/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale. AM POST este responsabilă cu gestionarea și implementarea asistenţei financiare nerambursabile alocate acestui program.

 

Autoritatea de Certificare şi Plată:


Ministerul Economiei şi Finanţelor prin direcţia generală „Autoritatea de Certificare şi Plată" este desemnat pentru îndeplinirea funcţiei de autoritate de certificare, în baza H.G. nr.457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale și potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul (CE) nr.1083/2006. Totodată, direcţia generală „Autoritatea de Certificare şi Plată" a fost desemnată ca organism responsabil cu primirea sumelor de la Comisia Europeană, potrivit prevederilor art. 76 (2) din acelaşi regulament.


Autoritatea de Audit pentru POST:


Funcţia de Autoritate de Audit pentru POST este îndeplinită de Curtea de Conturi a României - Autoritatea de Audit/2006, în conformitate cu prevederile articolului 62 din Regulamentul Consiliului (CE) nr.1083/2006 și în baza Legii nr.94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi a României, cu modificările şi completările ulterioare.

Fișiere atașate

Help Desk

Dedicat pentru întrebări. Vezi FAQ

Spot TV

Sesizări

Trimite-ne o sesizare:

Formular sesizare

Statistici

Vizite totale: 110135

Vizite zi: