Servicii de consultanță pentru management de program

Servicii de consultanță pentru management de program

Denumirea proiectului:

„Servicii de consultanță pentru management de program”

 

Denumirea beneficiarului:

Ministerul Transporturilor – DGMFE, în calitate de AM POST

 

Valoarea totală a proiectului:

6.563.062,08  lei, fără TVA, din care 4.926.890,70  lei constituie finanțare nerambursabilă acordată de Comisia Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Sectorial „Transport” 2007-2013, restul sumei fiind asigurată de la Bugetul de Stat.

 

Obiectivele proiectului:

Obiectivul general al proiectului îl constituie utilizarea eficientă a fondurilor europene nerambursabile alocate României în cadrul POST și îmbunătățirea capacității de absorbție a AM POST.

Obiectivul specific al proiectului îl constituie eficientizarea managementului de program al AM POST prin acordarea de asistență tehnică și consultanță necesară pentru managementul, monitorizarea, implementarea și controlul POST, la nivel ridicat de calitate și transparență.

 

Perioada de execuție a proiectului:

Durata contractului este de 26 de luni de la data semnării de către ambele părți, respectiv aprilie 2012 – iunie 2014. Perioada de implementare a activităților care fac obiectul contractului, așa cum sunt acestea descrise în caietul de sarcini, este de 24 de luni de la data de începere a activităților.

Help Desk

Dedicat pentru întrebări. Vezi FAQ

Spot TV

Sesizări

Trimite-ne o sesizare:

Formular sesizare

Statistici

Vizite totale: 110135

Vizite zi: