Organizarea vizitei de lucru aferente workshop-ului pentru implementarea proiectului privind Monitorizarea impactului asupra mediului a lucrarilor pentru imbunatatirea conditiilor de navigatie pe Dunare intre Calarasi şi Braila

Organizarea vizitei de lucru aferente workshop-ului pentru implementarea proiectului privind Monitorizarea impactului asupra mediului a lucrarilor pentru imbunatatirea conditiilor de navigatie pe Dunare intre Calarasi şi Braila

Denumirea proiectului:

"Organizarea vizitei de lucru aferente workshop-ului pentru implementarea proiectului privind Monitorizarea impactului asupra mediului a lucrărilor pentru îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie pe Dunăre între Călăraşi şi Brăila" - Codul proiectului POST/2012/4/1/024

Denumirea beneficiarului:
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii - DGRFE - Direcţia Proiecte Asistenţă Tehnică

Valoarea totală a proiectului:
123.690 lei din care valoarea eligibilă este de 99.750 lei, co-finanţată de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională reprezentând 85% din valoarea eligibilă a proiectului şi din bugetul de stat finanţarea a 15% din cheltuielile eligibile.

Obiectivele proiectului:

Obiectivul general:

Organizarea în condiţii corespunzătoare a vizitei de lucru aferente workshop-ului pentru implementarea proiectului privind Monitorizarea impactului asupra mediului a lucrărilor pentru îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie pe Dunăre între Călăraşi şi Brăila.
În cadrul vizitei de lucru se prezintă la faţa locului aspectele privind protecţia mediului în condiţiile lucrărilor pentru îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie pe Dunăre între Călăraşi şi Brăila.

Obiectivul specific

Asigurarea cadrului logistic şi organizatoric necesar bunei desfăşurări a vizitei de lucru aferente workshop-ului privind implementarea proiectului Monitorizarea impactului asupra mediului a lucrărilor pentru îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie pe Dunăre între Călăraşi şi Brăila. Proiectul asigură vizitarea punctelor de monitorizare a mediului şi schimbul de idei şi experienţă în vederea respectării cerinţelor de mediu din legislaţia comunitară şi naţională.

 

Perioada de execuţie a proiectului:
Durata contractului este de 45 de zile, data de început fiind 05.06.2012 şi data de sfârşit 20.07.2012. Decizia de finanţare şi-a încetat aplicabilitatea la data de 31 decembrie 2012.

 

 

Help Desk

Dedicat pentru întrebări. Vezi FAQ

Spot TV

Sesizări

Trimite-ne o sesizare:

Formular sesizare

Statistici

Vizite totale: 110135

Vizite zi: