Legislație Europeană

Legislație Europeană

Cadrul Strategic National de Referinta (CSNR) 2007-2013 [ro] [en]

 

Cadrul legislativ european Fonduri Structurale si de Coeziune:

 

 • Regulamentul (CE) nr.1080/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regionala si de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1783/1999 [ro] [en] 

 

 • Regulamentul (CE) nr.1081/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul Social European si de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1784/1999 [ro] [en] 

 

 • Regulamentul (CE) nr.1082/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 iulie 2006 privind o Grupare Europeana de Cooperare Teritoriala(GECT) [ro] [en] 

 

 • Regulamentul (CE) nr.1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a prevederilor generale privind Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1260/1999 [ro] [en] 

 

 • Regulamentul (CE) nr.1828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 privind stabilirea regulilor pentru implementarea Regulamentului Consiliului (CE) Nr 1083/2006 care stipuleaza prevederile generale ale Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune si a Regulamentului nr.1080/2006 al Parlamentului European si al Consiliului asupra Fondului European de Dezvoltare [ro] [en] 

 

 • Regulamentul (CE) nr. 846/2009 din 1 septembrie 2009 pentru modificarea Regulamentului (CE) nr.1828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 privind stabilirea regulilor pentru implementarea Regulamentului Consiliului (CE) Nr 1083/2006 care stipuleaza prevederile generale ale Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune si a Regulamentului nr.1080/2006 al Parlamentului European si al Consiliului asupra Fondului European de Dezvoltare. [ro] [en] 

 

 • Corrigendum la Regulamentul (CE) nr.1828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 care stabileste regulile de implementare a Regulamentului (CE) Consiliului nr.1083/2006 de stabilire a prevederilor generale privind Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune si a Regulamentului (CE) nr.1080/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind Fondul European pentru Dezvoltare Regionala [ro] [en]

 

 • Regulamentul (CE) nr.1084/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de creare a Fondului de Coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1164/94 [ro] [en]

 

 • Regulament 966/2012 Normele financiare aplicabile bugetului general al UE [ro]

 

 • Regulament 1268/2012 Normele de aplicare a Regulamentului 966/2012 [ro]

 

 • Regulament 539/2010 Modificarea Regulamentului 1083/2006 [ro]

 

 • Regulament 437/2010 Modificare a Regulamentului 1080/2006 [ro]

 

 • Regulament 397/2009 Modificare Regulament 1080/2006 [ro]

 

 • Regulament 396/2009 Modificarea Regulamentului 1081/2006 [ro]

 

 • Regulament 284/2009 Modificarea Regulamentului 1083/2006 [ro]

 

 

 

 

 

Management financiar:

 

 • Regulamentul Consiliului (CE, Euratom) nr.1605/2002 din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunitatilor Europene [ro] [en] 

 

 • Regulamentul Comisiei (CE, Euratom) nr.2342/2002 din 23 decembrie 2002 privind stabilirea regulilor pentru implementarea Regulamentul Consiliului (EC, Euratom) nr.1605/2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunitatilor Europene, cu modificarile ulterioare [ro] [en] 

 

 • Regulamentul Comisiei (CE, Euratom) nr.1248/2006 din 7 august 2006 de modificare a Regulamentului (CE, Euratom) nr.2342/2002 privind stabilirea regulilor pentru implementarea Regulamentul Consiliului (EC, Euratom) nr.1605/2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunitarilor Europene [ro] [en] 

 

 • Regulamentul Comisiei (EC, Euratom) nr.1261/2005 din 20 iulie 2005 de amendare a Regulamentului Comisiei (CE, Euratom) nr.2342/2002 privind stabilirea regulilor pentru implementarea Regulamentul Consiliului (EC, Euratom) nr.1605/2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunitatilor Europene, cu modificarile ulterioare [ro] [en] 

 

 • Regulamentul Consiliului (EC, Euratom) nr.1995/2006 din 13 decembrie 2006 de modificare a Regulamentului (EC, Euratom) nr.1605/2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunitatilor Europene [ro] [en]

 

 • Regulamentul Comisiei (CE) nr. 2035/2005 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1681/94 privind neregulile și recuperarea sumelor plătite necuvenit în cadrul finanţării politicilor structurale și organizarea unui sistem de informare în acest domeniucu modificările şi completările ulterioare;

 

 • Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 1311/2011 din 13 decembrie 2011 de modificare a Regulamentului Consiliului nr. 1083/2006, în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la gestiunea financiară pentru anumite state membre care se confruntă cu dificultăți grave sau sunt amenințate de astfel de dificultăți cu privire la stabilitatea lor financiară [ro]

 

 • Regulamentul Comisiei (EC, Euratom) nr.1261/2005 din 20 iulie 2005 de amendare a Regulamentului Comisiei (CE, Euratom) nr.2342/2002 privind stabilirea regulilor pentru implementarea Regulamentul Consiliului (EC, Euratom) nr.1605/2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunitatilor Europene, cu modificarile ulterioare [ro] [en]
 • Regulamentul (UE) nr. 1303_2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 [ro][en]
 • Decizia Comisiei 9527 din 19 decembrie 2013 [en]

 

Fișiere atașate

Help Desk

Dedicat pentru întrebări. Vezi FAQ

Spot TV

Sesizări

Trimite-ne o sesizare:

Formular sesizare

Statistici

Vizite totale: 110135

Vizite zi: