Facilitatea ex-ISPA

Facilitatea ex-ISPA

ISPA - Instrument Structural Pre-Aderare

 

ISPA (Instrument Structural de Pre-Aderare) este un program al Uniunii Europene intrat în vigoare începând cu anul 2000. Obiectivul sãu îl constituie dezvoltarea infrastructurii de transporturi si protecţia mediului în ţãrile candidate la aderarea la Uniunea Europeană.


Sprijinul acordat prin ISPA s-a concentrat pe îmbunătăţirea celor două sectoare - transport si mediu - până la atingerea standardelor comunitare, susţinând astfel ţările beneficiare în procesul de adoptare şi implementare a legislaţiei comunitare.


Totodată, prin utilizarea facilităţii ISPA s-a urmărit şi familiarizarea ţărilor candidate cu procedurile UE privind managementul eficient şi transparent al Fondurilor Structurale şi a Fondului de Coeziune, de care beneficiază după aderare.

 

ISPA pentru transporturi

 

Din cele peste 60 de Memorandumuri de Finanţare ISPA incheiate între Comisia Europeană şi Guvernul României în perioada 2000-2006, 20 vizează sectorul de transport.


Dintre cele 20 Memorandumuri de Finanţare pentru sectorul transporturi:

 

  • 11 Memorandumuri de Finanţare au fost semnate pentru proiectele de lucrări in sectorul transporturi, in valoare totală de 1.257,1 milioane EURO şi
  • 9 Memorandumuri de Finanţare au fost semnate pentru proiecte de asistenţă tehnică in valoare totală de 64,2 milioane EURO.


Proiectele finanţate până în prezent prin fondurile ISPA în sectorul transporturi au avut în vedere modernizarea şi reabilitarea infrastructurii de transport şi asigurarea legăturii cu reţelele de transport ale UE, îmbunătăţirea serviciilor şi creşterea siguranţei traficului pentru toate modurile de transport, precum şi minimizarea efectelor adverse ale transporturilor asupra mediului.


Investiţiile prioritare din sectorul transporturi au vizat îmbunătăţirea infrastructurii celor două coridoare pan-europene care traversează România de la vest la est (Coridorul IV) şi de la nord la sud (Coridorul IX). Aceste coridoare europene sunt de tip multimodal, deoarece au în componenţă atât infrastructură rutieră şi feroviară, cât şi porturi fluviale şi maritime ca noduri şi centre de colectare şi distribuţie între modurile de transport.


Beneficiarii finali ai proiectelor de investiţii din sectorul transporturi sunt companiile naţionale care au capacitatea de a dezvolta proiecte de infrastructură de o asemenea amploare şi menţionăm în acest context Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A. şi Compania Naţională de Căi Ferate "CFR" S.A. Fiecare dintre cele două companii şi-a creat o structură de sine stătătoare pentru gestiona proiectele ISPA, numite generic Agenţii ISPA.


În plus, pentru proiectele de transport naval există creată o structură în cadrul Ministerului Transporturilor - Agenţia ISPA MT - care gestionează fondurile alocate de Comisia Europeană prin Facilitatea ISPA pentru îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie pe Dunăre.

 

Manual de identitate vizuală

 

Strategia de comunicare

 

Planul de comunicare:

 

În România, proiectele de transport care beneficiază de finanţare ISPA sunt gestionate de următoarele agenţii: Agenţia ISPA MTI, Agenția ISPA CFR SA, Agenţia ISPA CNADNR SA.

Help Desk

Dedicat pentru întrebări. Vezi FAQ

Spot TV

Sesizări

Trimite-ne o sesizare:

Formular sesizare

Statistici

Vizite totale: 110135

Vizite zi: