Directia Generală Programe Infrastructura Mare

Directia Generală Programe Infrastructura Mare

Instructiunea nr. 1 - Instructiune privind unele masuri asiguratorii de securizare a fondurilor utilizate sub forma de avans - abrogata prin Instructiunea nr. 4/2013


Instructiunea nr. 2 - Instructiune privind unele masuri pentru imbunatatirea sistemului de implementare a proiectelor finantate din fonduri ale Uniunii Europene

 

Instructiunea nr. 3 - Instructiune privind stabilirea factorilor de risc si determinarea matricei de risc care va sta la baza procedurilor de achizitie publica derulate de catre beneficiarii POST

 

Instructiunea nr. 4 - Instructiune privind unele masuri asiguratorii de securizare a fondurilor utilizate sub forma de avansuri de catre beneficiarii POST in relatia cu executantii de lucrari / prestatorii de servicii si furnizorii de bunuri

 

Erata privind Instructiunea nr. 4 pentru unele masuri asiguratorii de securizare a fondurilor utilizate sub forma de avansuri de catre beneficiarii POST in relatia cu executantii de lucrari / prestatorii de servicii si furnizorii de bunuri

 

Instructiunea nr. 6 - Instructiune privind modul de constituire a garantiilor de tip "retention money" prevazute in contractele FIDIC de executie lucrari pentru proiectele de infrastructura finantate prin POST


Instructiunea nr. 7 - privind unele masuri pentru autorizarea cheltuielilor aferente contractelor de lucrari finantate din POST

 

Instructiunea nr. 8 - privind modul de utilizare a sumelor aferente cheltuielilor eligibile din planul financiar pentru proiectele cu finantare nerambursabila care au prevazut "FundingGap"

 

Instructiunea nr. 9 - privind unele masuri pentru evitarea riscului de decomitere in cadrul POS Transport si asigurarea masurilor necesare pentru inchiderea exercitiului bugetar 2013

 

Erata privind Instructiunea nr. 4 pentru unele masuri asiguratorii de securiizare a fondurilor utilizate sub forma de avansuri de catre beneficiarii POSTin relatia cu executantii de lucrari / prestatorii de servicii si furnizorii de bunuri

 

Instructiunea nr. 11 - privind unele masuri pentru autorizarea cheltuielilor cu lucrarile real-executate pana la data de 22 noiembrie 2013 in vederea evitarii riscului de dezangajare automata

 

Instructiunea nr. 12 - privind unele masuri pentru autorizarea cheltuielilor privind exproprierile de bunuri imobile precum si unele masuri pentru cheltuielile privind supervizarea lucrarilor de infrastructura

 

Instructiunea nr. 13 - privind unele masuri pentru fazarea proiectelor aflate in implementare la nivelul POST in vederea evitarii riscului de decomitere si a continuarii finantarii proiectelor de infrastructura in transport

 

Instructiunea DG nr. 14 - privind unele masuri pentru raportarea principalilor indicatori de monitorizare a proiectelor cu finantare din POS Transport

 

Instructiunea DG nr. 15 - privind unele masuri pentru fazarea proiectelor aflate in implementare la nivelul POST in vederea evitarii riscului de decomitere si a continuarii proiectelor in infrastructura in transport

 

Instructiunea DG nr. 16 - privind unele masuri pentru asigurarea gradului de absorbtie si depunerea cererilor de rambursare de catre beneficiarii POS Transport in anul 2014

 

Instructiunea DG nr. 17 - privind unele masuri pentru materialele de pe santier si lucrarile executate de executantii de lucrari care se afla in proces de insolventa / reorganizare / faliment sau pentru situatiile in care contractele de executie lucrari au fost reziliate precum si pentru recuperarea avansurilor acordate acestora

 

Instructiunea DG nr. 18 - pentru modificarea art. 1 alin. (2) si 3 din Instructiunea nr. 14/2014 privind unele masuri pentru raportarea principalilor indicatori de monitorizare a proiectelor cu finantare din POS Transport

 

Instructiunea DG nr.19 - privind unele masuri pentru stimularea financiara a personalului beneficiarilor POS Transport implicat in implemntarea proiectelor cu finantare din fonduri structurale

 

Instrucţiunea DG nr. 20 - privind condiţiile care trebuie îndeplinite de către beneficiarii POS Transport pentru a obţine aprobarea AM POS-T conform prevederilor Art. 12 alin. (8) din OUG 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare, in vederea includerii de proiecte de infrastructura noi in finanţare din fonduri nerambursabile si Addendum nr. 1 din data de 11.09.2014


Instructiunea DG nr. 21 - privind unele masuri cu caracter financiar la nivelul POS Transport precum si unele masuri pentru evitarea riscului de decomitere in anul 2014, rsspectiv  pentru fazarea proiectelor de infrastructura in transport

 

Instructiunea DG nr. 22 - privind unele masuri pentru stabilirea conditiilor de modificare a obiectelor de lucrari prevazute in oferta tehnica initiala si aprobarea proiectelor tehnice de executie de catre beneficiari, a conditiilor de modificare a obiectelor de lucrari pe parcursul implementarii proiectelor de infrastructura precum si reglementarea decontarii articolelor comasate


Instructiunea DG nr. 23 - privind implementarea mecanismului decontarii cererilor de plata in cadrul POST

 

Erata la Instructiunea DG nr. 21 din data de 09.09.2014

 

Circulara privind completarea Anexei XXI de catre beneficiarii AM POST in cazul proiectelor majore

 

Instructiunea DG nr. 24 - pentru abrogarea instructiunii nr. 14 din 28.03.2014

 

Instructiunea DG nr. 25 - de modificare si completare a Instructiunii nr. 19 din 30.04.2014

 

Instructiunea DG nr. 26 - de modificare si completare a Instructiunii nr. 19 din 30.04.2014

 

Instructiunea DG nr. 27 - privind unele masuri pentru evitarea riscului de decomitere in anul 2014 precum si pentru asigurarea depunerii cererilor de rambursare de catre beneficiarii POS Transport pana la data de 10 decembrie 2014Help Desk

Dedicat pentru întrebări. Vezi FAQ

Spot TV

Sesizări

Trimite-ne o sesizare:

Formular sesizare

Statistici

Vizite totale: 110135

Vizite zi: