Despre POST

Despre POST

PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL "TRANSPORT"

 

Scurta descriere:

 

Programul Operational Sectorial "Transport" 2007-2013 este un instrument strategic elaborat pe baza obiectivelor Cadrului National Strategic de Referinta care stabileste prioritatile, obiectivele si alocarea financiara pentru dezvoltarea sectorului de transporturi din Romania cu ajutor comunitar, in perioada 2007 - 2013.

 

Obiective specifice:

  • Modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare TEN-T, cu aplicarea masurilor necesare pentru protectia mediului inconjurator
  • Modernizarea si dezvoltarea retelelor nationale de transport, in conformitate cu principiile dezvoltarii durabile
  • Promovarea transportului feroviar, naval si intermodal
  • Sprijinirea dezvoltarii transportului durabil, prin minimizarea efectelor adverse ale transportului asupra mediului, si imbunatatirea sigurantei traficului si a sanatatii umane.

 

 

Bugetul total este de aproximativ 5.044 Miliarde EUR din care:

  • Suportul financiar acordat de Comisia Europeană din Fondul de Coeziune și Fondul European de Dezvoltare Regională: 4.288 Miliarde EUR
  • Bugetul de Stat: 0,756 Miliarde EUR


Programul Operațional Sectorial „Transport" este structurat pe patru axe prioritare, ce cuprind domeniile majore de intervenție în cadrul cărora se pot finanța proiecte de transport:

  • Axa Prioritara 1 - Modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare TEN-T in scopul dezvoltarii unui sistem de transport durabil si integrarii acestuia cu rețelele de transport ale UE;
  • Axa Prioritara 2 - Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii naționale de transport în afara axelor prioritare TEN-T în scopul creării unui sistem național de transport durabil;
  • Axa Prioritara 3 - Modernizarea sectorului de transportul in scopul cresterii protectiei mediului si a sanatatii publice si sigurantei pasagerilor;
  • Axa Prioritara 4 - Asistenta Tehnica pentru POS-T.

Principalii beneficiari ai Programului Operational Sectorial „Transport" sunt administrațiile naționale ale infrastructurilor de transport feroviar, rutier și naval, precum și administrațiile naționale și regionale ale infrastructurii aeroportuare.

 

Programul Operațional Sectorial „Transport" a fost aprobat de către Comisia Europeană prin Decizia nr. 3469 din data de 12 iulie 2007, iar prima versiune revizuită a documentului a fost aprobată de către Comisia Europeană prin Decizia nr.5468 din data de 03.08.2012 și a inclus modificarea ratei de cofinanțare UE a Programului la 85%, posibilitatea de finanțare a tronsoanelor de autostradă atât din FC cât și din FEDER, precum și realocări între axele prioritare ale Programului.

 

În data de 22.04.2013 Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial „Transport" a transmis Comisiei Europene propunerea pentru cea de-a doua revizie a Programului Operational Sectorial „Transport", ce include finanțarea dezvoltării capacitații metroului București, respectiv finanțarea lucrărilor aferente Magistralei 4 Metrou, secțiunea Parc Bazilescu - Lac Straulești și a Magistralei 5 Metrou, secțiunea Raul Doamnei - Eroilor, precum și a tronsonului de autostrada Sebeș-Turda. A doua versiune revizuită Programului Operational Sectorial „Transport" a fost aprobată de către Comisia Europeană prin Decizia nr. 4835 din data de 26.07.2013.

 Documente:

 

Pentru detalii cu privire la axele prioritare, domeniile majore de intervenție și sistemul de implementare, vă rugam să accesați secțiunile Conținut POST și Sistem de Implementare.

Secțiuni

Help Desk

Dedicat pentru întrebări. Vezi FAQ

Spot TV

Sesizări

Trimite-ne o sesizare:

Formular sesizare

Statistici

Vizite totale: 110135

Vizite zi: