DMI 1.3 - Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport naval de-a lungul Axei Prioritare TEN-T 18 si a canalelor navigabile interioare

DMI 1.3 - Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport naval de-a lungul Axei Prioritare TEN-T 18 si a canalelor navigabile interioare

Acest domeniu de intervenţie se adresează următorilor beneficiari: Regia Autonomă Administraţia Fluvială a Dunării de Jos Galaţi (R.A.AFDJ), entitatea ce administrează infrastructura de transport naval pe Axa TEN-T 18, pe secţiunile ce revin statului român conform acordurilor internaţionale și Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile S.A.


Intervenţiile în cadrul acestui DMI urmăresc:
- finanţarea pregătirii proiectelor de investiţii în infrastructura de transport naval situată pe traseul Axei TEN-T 18, și CanaleleDunăre- Marea Neagră;
- finanţarea lucrărilor de investiţii pentru îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie pe traseul Axei TEN-T 18 și Canalelor Dunăre- Marea Neagră, prin lucrări de reabilitare a ecluzelor navigabile.

 

Proiecte indicative, posibil finanțabile:
- Dunăre sectorul comun româno-bulgar (secţiunea Porţile de Fier II- Călăraşi);
- Îmbunătățirea navigației pe Dunăre, sectorul Călăraşi - Brăila;
- Reabilitare ecluze pe canalele navigabile 2007-2013.

 

Documente relevante:
Ghidul Solicitantului 
Reguli de Publicitate 
Instrucțiuni Aplicabile 

Stadiul implementării proiectelor

 

Help Desk

Dedicat pentru întrebări. Vezi FAQ

Spot TV

Sesizări

Trimite-ne o sesizare:

Formular sesizare

Statistici

Vizite totale: 110135

Vizite zi: