DMI 1.2 - Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii feroviare de-a lungul Axei Prioritare TEN-T 22

DMI 1.2 - Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii feroviare de-a lungul Axei Prioritare TEN-T 22

Acest domeniu de intervenţie se adresează unui singur beneficiar şi anume Compania Naţională de Căi Ferate „CFR" S.A. (CNCF „CFR" S.A.), concesionara întregii infrastructuri feroviare naţionale din România.


Intervenţiile acestui DMI urmăresc:
- finanţarea pregătirii proiectelor de investiţii în infrastructura feroviară situată pe traseul Axei TEN-T 22,
- finanţarea lucrărilor de investiţii pentru modernizarea/(re)construcţia căilor ferate situate pe traseul Axei TEN-T 22, precum şi a supervizării acestora,
- finanţarea introducerii sistemului ERTMS nivelul II pe traseul Axei TEN-T 22.

 

Proiecte indicative, potențial finanțabile:

- Proiect Pilot Operațional pentru o aplicație ECTS/ERTMS nivel2;
- Reabilitarea liniei de cale ferată Frontieră - Curtici - Simeria parte componentă a Coridorului IV Pan - European,pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h, tronsonul 1: Frontieră Curtici - Arad - km 614;
- Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov - Simeria, componentă a Coridorului IV Pan - European, pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h, tronsonul Coșlariu - Simeria;
- Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov - Simeria, componenta a Coridorului IV Pan European, pentru circulația trenurilor cu o viteză maximă de 160 km/h, tronsonul Sighișoara Coșlariu;
- Lucrari de reabilitare a podurilor de cale ferată peste Dunare - km 152+149+km 165+817 linia de cale ferată București - Constanța, Sucursala Regională de Căi Ferate Constanța;
- Pregătire studiu de fezabilitate Caransebeș-Craiova;
- Pregătire documentație tehnica pentru reabilitarea Predeal - Braşov.

 

Documente relevante:
Ghidul Solicitantului 
Reguli de Publicitate 
Instrucțiuni Aplicabile 

Stadiul implementării proiectelor

 

Help Desk

Dedicat pentru întrebări. Vezi FAQ

Spot TV

Sesizări

Trimite-ne o sesizare:

Formular sesizare

Statistici

Vizite totale: 110135

Vizite zi: