Continut POST

Continut POST

Conținutul  PROGRAMULUI OPERAțIONAL SECTORIAL „TRANSPORT" 2007 - 2013


Pentru realizarea obiectivelor din program, Programul Operațional Sectorial „Transport" 2007-2013 (POST) este structurat pe patru axe prioritare.

 

Fiecare axă prioritară din cadrul POST este finanţată fie din Fondul de Coeziune (FC) fie din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), dar nu din ambele, şi cuprinde una sau mai multe operaţiuni. Pentru fiecare axă prioritară au fost identificate domenii majore de intervenţie, după cum urmează:

 

1.         Axa  Prioritară 1 - Modernizarea şi dezvoltarea axelor prioritare TEN-T în scopul dezvoltării unui sistem durabil de transport şi integrării acestuia în reţelele de transport ale UE (alocare UE de 3,854.87 MEUR prin FC)

Această axă prioritară a POST se focalizează pe construcţia de autostrăzi (aferente Axei  TEN-T nr.7 sau conectata la aceasta), pe modernizarea infrastructurii feroviare şi introducerea sistemului ERTMS nivelul II (Axa TEN-T nr. 22), precum şi pe îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie în transportul fluvial (Axa TEN-T nr. 18).

Ţinând cont de scopul acestei axe prioritare, trei domenii majore de intervenţie sunt avute în vedere:

 

2.         Axa Prioritară 2 - Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii naţionale de transport în scopul dezvoltării unui sistem naţional durabil de transport (alocare UE de 1,279 MEUR prin FEDR)

Această axă prioritară a POST are ca obiectiv general modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii naţionale rutiere şi feroviare naţionale situată cu precădere în afara axelor prioritare TEN-T 7 şi 22, dezvoltarea sistemului de transport cu metroul în București, precum şi modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii portuare şi aeroportuare.

Ţinând cont de scopul acestei axe prioritare, patru domenii majore de intervenţie sunt avute în vedere:

 

 

3.         Axa Prioritară 3 - Modernizarea sectorului de transport în scopul îmbunătăţirii protecţiei mediului, a sănătăţii umane şi a siguranţei pasagerilor (alocare UE de 186,6 MEUR prin FEDR)

Aceasta Axă Prioritară promovează un grad de siguranţă sporit, minimizează efectele adverse asupra mediului şi de asemenea promovează transportul inter-modal şi combinat.

 

Ţinând cont de scopul acestei axe prioritare, trei domenii majore de intervenţie sunt avute în vedere:

 

 

4.         Axa Prioritară 4 - Asistenţă Tehnică (alocare UE de 50,8 M EUR prin FEDR)

 

Axa prioritară de Asistenţă Tehnică este concentrată în special pe asigurarea sprijinului şi a instrumentelor adecvate pentru implementarea eficientă şi eficace a POST şi pe conştientizarea publicului larg în ceea ce priveşte rolul sprijinului comunităţii şi intervenţia instrumentelor structurale în sectorul transporturi.

 

Ţinând cont de scopul acestei axe prioritare, două domenii majore de intervenţie sunt avute în vedere:

Help Desk

Dedicat pentru întrebări. Vezi FAQ

Spot TV

Sesizări

Trimite-ne o sesizare:

Formular sesizare

Statistici

Vizite totale: 110135

Vizite zi: