Asistență Tehnică pentru elaborarea unui Master Plan General de Transport

Asistență Tehnică pentru elaborarea unui Master Plan General de Transport

Denumirea proiectului: 

"Asistență Tehnică pentru elaborarea unui Master Plan General de Transport"


Denumirea beneficiarului:
Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - DGRFE - AM POST

 

Valoarea totala a proiectului:
9.514.936,93 lei fără TVA, co-finanțată de către Guvernul României (2.372.073,77 lei reprezentând 24.93%) și Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională (7.142.863,15 lei reprezentând 75.07%).

 

Obiectivele proiectului:
Obiectivul general al proiectului îl constituie asigurarea condițiilor pentru realizarea unui sistem de transport eficient, durabil, flexibil şi sigur, precondiţie esenţială pentru dezvoltarea economică a țării.


Obiectivul specific al proiectului îl constituie dezvoltarea instrumentelor de politică de transport necesare pentru a promova dezvoltarea unui sistem de transport național durabil, echilibrat între modurile de transport, care să stea la baza pregătirii POS Transport pentru perioada 2014 - 2020, precum și a altor decizii privind planificarea optimă a investițiilor în infrastructura de transport.

 

Perioada de execuție a proiectului:
Durata prezentului contract este de 23 luni de la data semnării de către ambele părți, respectiv aprilie 2012 - februarie 2014. Perioada de implementare a activităților care fac obiectul contractului, așa cum sunt acestea descrise în caietul de sarcini, este de 22 luni de la data de începere a activităților.

 

Consultare publica pentru "Master Planul General de Transport"

 

Help Desk

Dedicat pentru întrebări. Vezi FAQ

Spot TV

Sesizări

Trimite-ne o sesizare:

Formular sesizare

Statistici

Vizite totale: 110135

Vizite zi: