2015

2015

Instructiunea nr. 1 din 24.02.2015 pentru modificarea instructiunii directorului general al AMPOST nr. 21/2014 privind unele masuri cu caracter financiar la nivelul POS Transport precum si unele masuri pentru evitarea riscului de decomitere in anul 2014, respectiv pentru fazarea proiectelor de infrastructura in transport

 

Erata nr. 2 la Instructiunea DG nr. 19 privind unele masuri pentru stimularea financiara a personalului beneficiarilor POS Transport implicat in implementarea proiectelor cu finantare din fonduri structurale, cu modificarile si completarile ulterioare

 

Instructiunea nr. 3 din 23.07.2015 pentru modificarea si completarea Instructiunii nr. 19/2014 privind unele masuri pentru stimularea financiara a personalului beneficiarilor POS Transport implicat in implementarea proiectelor cu finantare din fonduri structurale

 

Instructiunea nr. 4 din 07.08.2015 privind unele masuri financiare cu privire la fazarea proiectelor, inclusiv justificarea si recuperarea avansului acordat prin contract, prin lucrari realizate dupa perioada de eligibilitate a POS T.

 

Instructiunea nr.5 din 26.08.2015 privind unele masuri pentru asigurarea gradului de absorbtie si depunerea cererilor de rambursare de catre beneficiarii POS Transport in anul 2015.

 

Instructiunea nr. 6 din 14.09.2015 privind stabilirea calendarului cuprinzand activitatile si termenele corespunzatoare in vederea inchiderii Programului Operational Sectorial Transport.

 

Instructiunea nr. 7 din 16.11.2015 pentru modificarea si completarea Instructiunii 7/2013 privind unele masuri pentru autorizarea cheltuielilor aferente contractelor de lucrari finantate din POST


Instructiunea nr. 8 din 03.12.2015 pentru derogarea de la prevederile art. 2 alin. (2) din Instructiunea nr. 7 din 23.09.2013 privind unele masuri pentru autorizarea cheltuielilor aferente contractelor de lucrari finantate din POS Transport, cu modificarile si completarile ulterioare

 

Instructiunea nr. 9 din 10.12.2015 de modificare si completare a Instructiunii nr. 19/30.04.2014 privind unele masuri pentru stimularea financiara a personalului beneficiarilor POS Transport implicat in implementarea proiectelor cu finantare din fonduri structurale

Help Desk

Dedicat pentru întrebări. Vezi FAQ

Spot TV

Sesizări

Trimite-ne o sesizare:

Formular sesizare

Statistici

Vizite totale: 110135

Vizite zi: