Comunicat de presă

Aprobarea finanţării pentru proiectul Audit tehnic al lucrărilor aferente obiectivului de investiții „Reabilitarea secţiunilor de cale ferată Bucureşti Nord – Bucureşti Băneasa şi Feteşti – Constanţa”

Au


 

toritatea de Management pentru Programul Operațional Asistenţă Tehnică 2014-2020 și Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Transport 2007-2013 au semnat Decizia de finanțare nr. 2.1.021/05.09.2016 pentru proiectul Audit tehnic al lucrărilor aferente obiectivului de investiții „Reabilitarea secţiunilor de cale ferată Bucureşti Nord – Bucureşti Băneasa şi Feteşti – Constanţa”, cod proiect: 2.1.021.

Proiectul va fi cofinanţat din FEDR prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020, Axa Prioritară 2 - Sprijin pentru coordonarea, gestionarea și controlul FESI, Obiectivul Specific 2.1 - Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic şi procedural pentru coordonarea și implementarea FESI.

Obiectivul specific vizează asigurarea de expertiză pentru Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Transport 2007-2013, necesară realizării unui audit tehnic în scopul creșterii ratei de absorbție a fondurilor nerambursabile alocate Programului Operațional Sectorial Transport 2007-2013, prin confirmarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate pentru rambursarea din bugetul Programului Operaţional Sectorial Transport 2007-2013 a cheltuielilor aferente obiectivului de investiții “Reabilitarea secțiunilor de cale ferată București Nord – București Băneasa și Fetești – Constanța”.

Beneficiarul proiectului este Ministerul Fondurilor Europene prin Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Transport 2007-2013.

Rezultatul anticipat al proiectului este un raport de audit tehnic al lucrărilor aferente obiectivului de investiţii “Reabilitarea secţiunilor de cale ferată Bucureşti Nord – Bucureşti Băneasa şi Feteşti – Constanţa”.

Valoarea totală a proiectului este de 144.720 lei cu TVA, din care suma de  122.570,60 lei reprezintă asistenţa financiară nerambursabilă alocată din Fondul European pentru Dezvoltare Regională.

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020

 

Date de contact:

Ministerul Fondurilor Europene - Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020, Bucureşti, Bd. Ion Mihalache, nr 15-17, Tower Center, Tel: 0372.838.896; Fax: 0372.838.502.

 

Mobilitate în Romania. Conexiuni cu Europa.
Program cofinantat de Uniunea Europeana prin Fondul European de Dezvoltare Regionala şi Fondul de Coeziune.

Help Desk

Dedicat pentru întrebări. Vezi FAQ

Spot TV

Sesizări

Trimite-ne o sesizare:

Formular sesizare

Statistici

Vizite totale: 110135

Vizite zi: