Comunicat de presă

Master Planul General de Transport al României în dezbatere publică

Ministerul Transporturilor, prin Direcția Generală Managementul Fondurilor Externe, supune dezbaterii publice Master Planul General de Transport al României, în perioada 1 - 30 octombrie 2014, cu următoarele precizări:

 

1. În perioada 1 - 30 octombrie 2014 pot fi transmise observații și sugestii pe adresa de e-mail postransport@mt.ro, în atenția doamnei Anca Enăchescu.

 

2. Ca urmare a recomandărilor formulate de Comisia Europeană, Master Planul de Transport al României va fi completat cu următoarele date și informații:
a. Testarea proiectelor din Master Planul de Transport să se realizeze în baza unor criterii de prioritizare, care țin cont de performanța economică și apartenența la TEN-T CORE, la care se pot adăuga și criterii precum accesibilitatea sau mediul;
b. Revizuirea valorilor estimate ale proiectelor de infrastructură, pe baza standardelor de cost și a specificității proiectelor de infrastructură;
c. Asumarea direcțiilor de reformă feroviară, stabilite prin Master Planul General de Transport al României.

 

3. Pentru stabilirea perioadei de implementare a proiectelor, în vederea elaborării strategiei de implementare, se vor avea în vedere următoarele criterii:
a. Durata de implementare a proiectelor;
b. Constrângerile determinate de sursele de finanțare;
c. Maturitatea proiectelor.

 

4. Master Planul de Transport urmează a fi completat și cu o serie de informații specifice, astfel:
a. La sectorul de transport rutier, urmează a fi completată lista proiectelor de infrastructură de transport pentru variante de ocolire și drumuri express, ca urmare a testării suplimentare de noi proiecte;
b. La sectorul de transport feroviar, urmează a fi revizuite valorile proiectelor și testate proiectele de electrificare și cele de reabilitare a căii ferate pentru transportul de marfă;
c. La sectorul de transport naval, analiza problemelor urmează a fi completată cu informații privind operarea mărfurilor în porturi, inclusiv testarea suplimentară a unor noi proiecte;
d. La sectorul de transport aerian, analiza problemelor urmează a fi completată cu categoriile noi de aeroporturi, inclusiv testarea suplimentară a unor noi proiecte;
e. La sectorul intermodal, analiza problemelor urmează a fi completată cu informații privind volumul de mărfuri operate în centrele intermodale.


Prima dezbatere publică cu privire la acesta vizează domeniul de transport rutier și va avea loc la sediul Ministerului Transporturilor (B-dul Dinicu Golescu nr.38, sector 1, București) în data de 7 octombrie 2014.

 

Persoanele interesate să participe sunt rugate să se înscrie la adresa de e-mail postransport@mt.ro, până la data de 6 octombrie 2014, ora 16:00.

 

Accesul participanților la ședința publică va fi permis pe la intrarea principală a MT, începând cu ora 9:30.

 

Pentru celelalte domenii de transport, dezbaterile publice vor fi organizate, după cum urmează:
- 9 octombrie: feroviar;
- 13 octombrie: naval;
- 15 octombrie: aerian și intermodal.

 

AM POST apreciază aportul tuturor celor interesați, care prin transmiterea de sugestii, propuneri și observații vor contribui la definitivarea acestui document de importanță strategică pentru dezvoltarea infrastructurii de transport a României.

 

Persoane de contact:
Anca Enăchescu - AM POST, fax: 021 319 61 78, e-mail: postransport@mt.ro;

 

Mobilitate în Romania. Conexiuni cu Europa.
Program cofinantat de Uniunea Europeana prin Fondul European de Dezvoltare Regionala şi Fondul de Coeziune.

Help Desk

Dedicat pentru întrebări. Vezi FAQ

Spot TV

Sesizări

Trimite-ne o sesizare:

Formular sesizare

Statistici

Vizite totale: 110135

Vizite zi: