Comunicat de presă

A fost transmisă la Comisia Europeană cererea de finanţare pentru proiectul major: „Construcţia Autostrăzii Lugoj – Deva - lot 2, lot 3 şi lot 4 (sectorul Dumbrava – Deva)”

În data de 06.12.2013, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional „Transport" 2007-2013 a transmis la Comisia Europeană, spre evaluare, cererea de finanţare pentru proiectul major „Construcţia Autostrăzii Lugoj – Deva - lot 2, lot 3 şi lot 4 (sectorul Dumbrava – Deva)".

 

Ulterior transmiterii, Comisia Europeană va evalua şi aproba cererea de finanţare conform prevederilor Art. 39-41 din Regulamentul CE nr.1083/2006.

 

Obiectivul principal al proiectului „Construcţia Autostrăzii Lugoj – Deva - lot 2, lot 3 şi lot 4 (sectorul Dumbrava – Deva)" consta în proiectarea, supervizarea şi construcţia a 71,88  de km de autostrada (2x2) între sectorul Timişoara – Lugoj/ Lugoj – Deva lot 1 si Deva – Orăştie.

Obiectivele proiectului care se doresc a fi atinse sunt în strânsă convergenţă cu realizarea obiectivului general al POS-T şi anume:

-        Construcţia de tip „Greenfield” a Autostrăzii Lugoj – Deva sectorul Dumbrava – Deva pe 3 loturi, respectiv  LOT 2 – 28.60 km  (tronsonul Dumbrava – Hodea de la km 27+620 – km 56+220), LOT 3 – 21,14 km (tronsonul Hodea – Ilia de la km 56+220 – km 77+361) şi  LOT 4 – 22, 14 km (tronsonul   Ilia – Deva de la km 77+361 – km 99+500)  care să facă legătura între Tronsonul de autostrada Timişoara – Lugoj/ Lugoj Deva lot 1 şi Tronsonul de autostrada Deva – Oraştie .

-        Asigurarea unei căi de comunicaţie moderne între cele 2 tronsoane de autostradă: sectorul de autostrada Timişoara – Lugoj/ Lugoj Deva lot 1 şi sectorul de autostradă Deva – Oraştie şi creşterea capacităţii de trafic, în principal prin devierea traficului de tranzit către o autostradă (2x2) benzi.

-        Proiectul tehnic (şi detaliile de execuţie), precum şi documentele de licitaţie pentru construcţia de tip „Greenfield” a autostrazii  cu 2 x 2 benzi, care să facă legătura între sectorul de autostradă Timişoara – Lugoj şi sectorul de autostradă Deva – Oraştie.

-        Reducerea numărului de accidente prin crearea unui sistem de transport rutier mai sigur comparativ cu situaţia infrastructurii rutiere existente care asigură legătura între Lugoj şi Deva precum şi reducerea traficului în cadrul oraşelor traversate în prezent de drumul naţional.

-        Reducerea timpului de deplasare între cele 2 localităţi, prin crearea unui sistem care permite o creştere a vitezei medii de deplasare de la 60 km/ ora la 120 km/ ora.


Proiectul are un buget total de 540.530.666 euro, din care 339.984.129 euro constituie finanţare nerambursabilă acordată de Comisia Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Sectorial Transport 2007-2013, şi  suma de 59.997.199 euro,  asigurată de la Bugetul de Stat.

Această cerere de finanţare a fost depusă, de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A., în cadrul Axei Prioritare nr. 1, Domeniul major de intervenţie 1.1 „Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii rutiere naţionale de a lungul axei prioritare TEN-T 7".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persoane de contact:
Cătălin Costache - Director, Direcţia Programare AM POST, fax: 021 319 61 78, e-mail: catalin.costache@mt.ro

 

Mobilitate în Romania. Conexiuni cu Europa.
Program cofinantat de Uniunea Europeana prin Fondul European de Dezvoltare Regionala şi Fondul de Coeziune.

Help Desk

Dedicat pentru întrebări. Vezi FAQ

Spot TV

Sesizări

Trimite-ne o sesizare:

Formular sesizare

Statistici

Vizite totale: 110135

Vizite zi: