Comunicat de presă

A fost aprobată finanțarea pentru proiectul „Reabilitarea DN 1H Zalău-Răstoci km 75+446 – km 128+823”

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial „Transport” 2007-2013 și Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. au semnat în data de 15.12.2016 contractul de finanțare pentru proiectul retrospectiv Reabilitarea DN 1H Zalău-Răstoci km 75+446 – km 128+823.

 

Obiectivul principal al proiectului „Reabilitare DN 1H Zalau - Răstoci km 75+446 - km 128+823constă în supervizarea și execuția unor lucrări de reabilitare a unui drum național în zona de nord - vest a României în lungime de 53,37 km și reabilitarea a 12 poduri și pasaje care să permită îmbunătățirea transportului de marfuri și pasageri, ca parte integrantă din dezvoltarea economică totală în România.Pentru participanții la trafic, aceste obiective includ îmbunătățirea performanței coridorului de drum prin mărirea vitezei de deplasare, prin reducerea costurilor de exploatare, a numărului de accidente și prin îmbunătățirea confortului în timpul călătoriei.

 

Obiectivele proiectului care se doresc a fi atinse sunt în strânsă convergență cu realizarea obiectivului general al POS-T și anume:

 

§      Asigurarea până în anul 2015 a unei legături rutiere modernizate în lungime totală de 53,37 km între localitățile Zălăuși și Răstoci;

 

§      Creșterea capacității portante a sectorului de drum analizat;

 

§      Reducerea costurilor de exploatare ale vehiculelor, cu aproximativ 13,8% pe perioada de operare 2015-2040;


§      Creșterea vitezelor medii de circulație cu 5 km/h;


§      Reducerea, până în anul 2015, a timpului de parcurs pe infrastructura rutieră între localitățile Zalău și Răstoci cu 4,1 minute, pentru toate tipurile de autovehicole.


§      Reducerea numărului de accidente pe sectorul DN1H Zalău - Răstoci cu 10 %.

 

Proiectul are un buget total de 224.211.364,77 lei, din care 118.713.579,40 lei constituie finanțare nerambursabilă acordată de Comisia Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Sectorial „Transport” 2007-2013, restul sumei fiind asigurată de la Bugetul de Stat. Implementarea acestui proiect se realizează prin contracte de servicii și lucrări licitate de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., în calitate de beneficiar al proiectului.

 

Execuția lucrărilor s-a realizat în perioada 10.08.2011 – 26.03.2014, conform calendarului de implementare al proiectului.

 

Acest proiect a fost depus în cadrul Axei Prioritare nr. 2, Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii naționale de transport în scopul dezvoltării unui sistem național durabil de transport, Domeniul major de intervenție 1.2 „Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii rutiere naționale”.

 

 

 

Persoane de contact:

Ionuț Micu – Director General Adjunct - Șeful AM POST, e-mail: ionut.micu@fonduri-ue.ro


 

Mobilitate în Romania. Conexiuni cu Europa.
Program cofinantat de Uniunea Europeana prin Fondul European de Dezvoltare Regionala şi Fondul de Coeziune.

Help Desk

Dedicat pentru întrebări. Vezi FAQ

Spot TV

Sesizări

Trimite-ne o sesizare:

Formular sesizare

Statistici

Vizite totale: 110135

Vizite zi: