Comunicat de presă

A fost aprobată finanțarea pentru proiectul „Magistrala 4. Racordul 2. Secțiunea Parc Bazilescu (Ps Zarea) – Străulești”

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial „Transport” 2007-2013 și Societatea Comercială de Transport cu metroul București ”Metrorex” – S.A. au semnat în data de 13.10.2016 contractul de finanțare pentru proiectul retrospectiv Magistrala 4. Racordul 2. Secțiunea Parc Bazilescu (Ps Zarea) – Străulești.

 

Obiectivul principal al proiectului este acela de a facilita, până la sfârșitul anului 2016, legătura între sectorul 1 Bucureștii Noi, zona Parc Bazilescu (Ps Zarea) – Străulești și centrul orașului și de asemenea, extinderea rețelei existente de metrou, prin intermediul unei linii de transport  cu metroul ce va avea o lungime construită de 1,89km și un număr de 2 stații.

 

Proiectul Magistrala 4. Racordul 2. Secțiunea Parc Bazilescu (Ps Zarea) – Străulești” își propune:

- Transportul unui număr de circa 12.150 călători/zi (la punerea în funcțiune, sfârșitul anului 2016) din zona deservită spre centrul orașului;

- Asigurarea până la sfârșitul anului 2016 a unei linii de transport cu metroul ce oferă o viteză comercială/maximă de 36/80km/h, la un interval min/med/optim de urmărire între trenuri de 1,5/3/6 minute (90/180/360 secunde), Bucureștii Noi, zona Parc Bazilescu (Ps Zarea) – Străulești.

 

 

Obiectivul fazei întâi (faza I finanțare din POS-T 2007-2013) a proiectului, care face subiectul prezentului contract, este:

-           Număr de stații noi de metrou M4 – 2 stații

-           Lungime totală traseu M4 pus în funcțiune 1,89 km

 

Fazarea proiectului nu modifică obiectivul inițial, care va fi atins în totalitate la încheierea Fazei II POIM 2014-2020.

 

Proiectul contribuie la Obiectivul general POS-T, promovarea unui sistem de transport  durabil în România, care va facilita circulația sigură, rapidă și eficientă a persoanelor și bunurilor, cu un nivel de servicii la standarde europene, la nivel național, european între și în cadrul regiunilor României.

 

Proiectul are un buget total de 432.775.217 lei, din care 243.314.240 lei constituie finanțare nerambursabilă acordată de Comisia Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Sectorial „Transport” 2007-2013, restul sumei fiind asigurată de la Bugetul de Stat. Implementarea acestui proiect se realizează prin contracte de servicii și lucrări licitate de către Compania Societatea Comercială de Transport cu metroul București ”Metrorex” – S.A., în calitate de beneficiar al proiectului.

 

Execuția lucrărilor Fazei I s-a realizat în perioada 14.09.2012 – 31.12.2015, conform calendarului de implementare al proiectului. Execuția lucrărilor în Faza a II-a a proiectului se va realiza în perioada 01.01.2016 – 31.12.2016.

 

Acest proiect a fost depus în cadrul Axei Prioritare nr. 1, Domeniul major de intervenție 1.2 „Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii feroviare de-al lungul reţelei centrale TEN-T şi dezvoltarea transportului feroviar de călători, inclusiv via reţeaua de transport cu metroul în oraşul Bucureşti”.

 

 

Persoane de contact:

Ionuț Micu – Director General Adjunct - Șeful AM POST, e-mail: ionut.micu@fonduri-ue.ro

 

Mobilitate în Romania. Conexiuni cu Europa.
Program cofinantat de Uniunea Europeana prin Fondul European de Dezvoltare Regionala şi Fondul de Coeziune.

Help Desk

Dedicat pentru întrebări. Vezi FAQ

Spot TV

Sesizări

Trimite-ne o sesizare:

Formular sesizare

Statistici

Vizite totale: 110135

Vizite zi: