Comunicat de presă

A fost aprobată finanțarea pentru proiectul „Îmbunătățirea serviciilor de transport public de călători cu metroul pe Magistrala 2. Berceni - Pipera”

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial „Transport” 2007-2013 și Societatea Comercială de Transport cu metroul București ”Metrorex” – S.A. au semnat în data de 13.10.2016 contractul de finanțare pentru proiectul retrospectiv Îmbunătățirea serviciilor de transport public de călători cu metroul pe Magistrala 2. Berceni - Pipera.

 

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea până în anul 2018 a Magistralei 2 de metrou la nivelul cerut de standardele moderne de proiectare, în scopul de a oferi o viteză comercială/maximă de 36/80km/h, la un interval min/med/optim de urmărire între trenuri de 1,5/3/6 minute (90/180/360 secunde), pe traseul Șoseaua Berceni, Șoseaua Olteniței - Calea Șerban Vodă - Bulevardul Dimitrie Cantemir - Bulevardul Ion C. Brătianu - Bulevardul Nicolae Bălcescu - Bulevardul Lascăr Catargiu - Bulevardul Aviatorilor - Bulevardul Beijing - Șoseaua Pipera - Bulevardul Dimitrie Pompeiu.

 

Obiectivul principal al proiectului este acela de îmbunătățire a serviciilor de transport public de călători cu metroul pe Magistrala 2 Berceni – Pipera având în vedere:

- Înlocuirea căii de rulare și a instalațiilor din tunel pe 18 km cale dublă;

- Realizarea unui acces nou la stația Tineretului;

- Achiziția a 24 de trenuri noi de metrou, inclusiv a echipamentului îmbarcat de siguranța traficului

 

Obiectivul fazei întâi (faza I finanțare din POS-T 2007-2013) a proiectului, care face subiectul prezentului contract, este:

-  Achiziţia a 24 de trenuri noi de metrou, inclusiv a echipamentului îmbarcat de siguranţa traficului

 

Obiectivul principal al proiectului va fi atins la sfârșitul Fazei II a proiectului (30.11.2018).

 

Proiectul are un buget total de 753.171.885 lei, din care 407.007.312 lei constituie finanțare nerambursabilă acordată de Comisia Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Sectorial „Transport” 2007-2013, restul sumei fiind asigurată de la Bugetul de Stat. Implementarea acestui proiect se realizează prin contracte de servicii și lucrări licitate de către Compania Societatea Comercială de Transport cu metroul București ”Metrorex” – S.A., în calitate de beneficiar al proiectului.

 

Achiziția a 24 de trenuri noi de metrou, inclusiv a echipamentului îmbarcat de siguranța traficului - (Obiectivul Fazei I) s-a realizat în perioada 07.12.2011 – 31.12.2015, conform calendarului de implementare al proiectului. Execuția lucrărilor se va realiza în Faza a II-a a proiectului în perioada 26.05.2016 – 30.06.2024 (inclusiv perioada de garanție a proiectului).

 

Acest proiect a fost depus în cadrul Axei Prioritare nr. 1, Domeniul major de intervenție 1.2 „Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii feroviare de-al lungul reţelei centrale TEN-T şi dezvoltarea transportului feroviar de călători, inclusiv via reţeaua de transport cu metroul în oraşul Bucureşti”.

 

 

Persoane de contact:

Ionuț Micu – Director General Adjunct - Șeful AM POST, e-mail: ionut.micu@fonduri-ue.ro

 

Mobilitate în Romania. Conexiuni cu Europa.
Program cofinantat de Uniunea Europeana prin Fondul European de Dezvoltare Regionala şi Fondul de Coeziune.

Help Desk

Dedicat pentru întrebări. Vezi FAQ

Spot TV

Sesizări

Trimite-ne o sesizare:

Formular sesizare

Statistici

Vizite totale: 110135

Vizite zi: